Privacy Statement

Privacy Statement Huiskamp Bouwbedrijf
Gebinten.nl is een dochteronderneming van Huiskamp Bouwbedrijf.

Hierbij informeren wij u over de wijziging van onze privacy policy. Huiskamp Bouwbedrijf vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Om het voor u duidelijker en begrijpelijker te maken hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hebben wij onze privacy policy aangepast.                                                                                               

De volgende punten komen hierbij aan bod:

  • over wanneer wij persoonsgegevens verzamelen
  • voor welke doeleinden wij deze vervolgens gebruiken
  • uitleg over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen en meer informatie over uw rechten

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking:
Huiskamp Bouwbedrijf
Industrieweg 4
7102 DZ Winterswijk

Wanneer leggen we persoonsgegevens van u vast:
Wanneer u telefonisch, via onze website of andere communicatiekanalen met ons contact heeft, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Dit gebeurt wanneer u een overeenkomst voor een bouwproject met ons afsluit of heeft afgesloten. Daarnaast leggen wij ook gegevens van u vast als u bijvoorbeeld een offerte aanvraagt voor een bouwproject. Of als u contact heeft met 1 van onze medewerkers.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast:    
Huiskamp Bouwbedrijf kan persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer(s).

Verwerkingsdoeleinden:

  • het accepteren van uw aanvraag voor een bouwproject;
  • het leveren en uitvoeren van een bouwproject. Huiskamp Bouwbedrijf stelt geen persoonlijke data beschikbaar aan derden, anders dan voor het uitvoeren van onze overeenkomst.
  • om uw vraag over een bouwproject te beantwoorden, via de telefoon, e-mail, chat, of andere sociale media;
  • het behandelen van klachten of geschillen;
  • crediteuren-en debiteurenbeheer, Huiskamp Bouwbedrijf werkt met een boekhoudprogramma waarin gewerkt wordt met persoonsgegevens.
  • bij niet of niet tijdige betaling kunnen wij de vordering in handen geven van een deurwaarder/incassobureau;
  • voor marketingdoeleinden, onze website bevat foto’s van projecten die nog in de maak zijn en/of reeds afgerond zijn.

Hoe veilig zijn uw gegevens bij Huiskamp Bouwbedrijf:
Huiskamp Bouwbedrijf heeft organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De gegevens staan in afgesloten kasten en beveiligde computerprogramma’s.  Deze eisen stellen wij ook aan de derde partijen die voor ons werken.

Hoelang bewaart Huiskamp Bouwbedrijf uw gegevens:
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is om het bouwproject af te ronden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren, zoals voor de belastingwetgeving waarvoor een termijn van 7 jaar geldt.

Recht van verwijdering van persoonsgegevens:
U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, omdat Huiskamp Bouwbedrijf verplicht is op grond van bijvoorbeeld de belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.