Kennis&Kunde

Kennis&Kunde
De provincie Gelderland heeft in 2007 het initiatief genomen om de kennis en kunde van bouw- en gespecialiseerde bedrijven in de restauratiesector, beter te waarborgen. Zij wil dit op een stimulerende en effectvolle wijze realiseren. Het doel van de Kwaliteitsregeling Kennis&Kunde (K&K) is een betere kwaliteit van onderhouds- en restauratiewerk aan de ruim 30.000 monumentale objecten in Gelderland. 

De commissie Kennis&Kunde wordt gevormd door deskundigen uit de verschillende geledingen van de restauratiebranche. Huiskamp Bouwbedrijf/Gebinten.nl is op de volgende vakdisciplines getoetst: metselwerk, timmerwerk en dakwerk pannen.